Xilinx是全球領先的可編程邏輯完整解決方案的供應商。Xilinx研發、制造并銷售范圍廣泛的高級集成電路、軟件設計工具以及作為預定義系統級功能的IP(Intellectual Property)核。
符合條件商品:96
XC7K70T-L2FB484E
 • 商品編號:P32975
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-L2FB484E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-1FBG484C
 • 商品編號:P32918
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-1FBG484C
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥915.3000
 • 10個:

  ¥909.1980
 • 100個:

  ¥903.0960
 • 500個:

  ¥890.8920
 • 1000個:

  ¥884.7900
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FBG676E
 • 商品編號:P32912
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FBG676E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FF900E
 • 商品編號:P32920
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FF900E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FFG900I
 • 商品編號:P32922
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FFG900I
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FFG676C
 • 商品編號:P32911
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FFG676C
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-1FB676I
 • 商品編號:P32948
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-1FB676I
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-3FBG484C
 • 商品編號:P32910
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-3FBG484C
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FF676E
 • 商品編號:P32916
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FF676E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K480T-1FFG901I
 • 商品編號:P32897
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K480T-1FFG901I
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥9153.0000
 • 10個:

  ¥9091.9800
 • 100個:

  ¥9030.9600
 • 500個:

  ¥8908.9200
 • 1000個:

  ¥8847.9000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-3FBG484I
 • 商品編號:P32919
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-3FBG484I
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-L2FBG676E
 • 商品編號:P32913
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-L2FBG676E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-L2FB900E
 • 商品編號:P32955
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-L2FB900E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-L2FF900E
 • 商品編號:P32921
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-L2FF900E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-3FB676E
 • 商品編號:P32915
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-3FB676E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-3FB676C
 • 商品編號:P32979
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-3FB676C
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-2FB676I
 • 商品編號:P32974
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-2FB676I
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-L2FB676E
 • 商品編號:P32972
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-L2FB676E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K410T-L2FFG900E
 • 商品編號:P32950
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K410T-L2FFG900E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥0.0000
 • 10個:

  ¥0.0000
 • 100個:

  ¥0.0000
 • 500個:

  ¥0.0000
 • 1000個:

  ¥0.0000
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨
XC7K70T-3FBG484E
 • 商品編號:P32976
 • 封裝規格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型號:XC7K70T-3FBG484E
描述:
自營現貨
 • 含13%增值稅
 • 1個:

  ¥549.1800
 • 10個:

  ¥545.5188
 • 100個:

  ¥541.8576
 • 500個:

  ¥534.5352
 • 1000個:

  ¥530.8740
 • 庫存:5000 個
 • 可訂貨

展開

收起

微信

客服

關注公眾號咨詢客服

 • 在線客服熱線

  4008-755-202

 • 服務時間

  周一至周五8:30~18:30

  周六、周日9:00~18:00

 • 投訴工作人員

  朱小姐

  4008-755-202

QQ

咨詢

官方微信

海南麻将有番规则图解 安卓手机棋牌游戏免费下载 盈丰彩票官方网站-Welcome 2021王中王一句解特码 体彩排列3试机号今天 一分赛车开奖结果软件 下载黑龙江快乐十分 捕鱼来了游戏赚钱吗 二八杠二八杠 850通比牛牛顺序排列 青海快3开奖结果今期 购买篮彩的软件 广西快乐10分在线计划 篮彩让分胜负是什么意思 大赢家比分直播是什么 以太币2021会涨价 棋爱棋牌麻将游戏